Aspartam to sztuczny słodzik, który znajduje zastosowanie w wielu produktach spożywczych.

Od dłuższego czasu pojawiają się informacje, że aspartam jest rakotwórczy. Czy rzeczywiście tak jest?

Aspartam jest pochodną fenyloalaniny, która w organizmie człowieka ulega dalszej przemianie na dwie kwasowe aminokwasy – kwas asparaginowy i fenyloalaninę. W procesie tym powstaje również metanol, który następnie ulega dalszemu przekształceniu w formaldehyd i siarczany.

Czy aspartam faktycznie jest rakotwórczy?

Czy aspartam faktycznie jest rakotwórczy?

Formaldehyd i siarczany są substancjami rakotwórczymi, dlatego pojawiły się obawy, że aspartam również może być rakotwórczy. Jednak w rzeczywistości ilość tych substancji powstałych w wyniku metabolizmu aspartamu jest tak niska, że nie stanowi ona zagrożenia dla zdrowia.

Wiele badań naukowych potwierdziło, że aspartam jest bezpieczny dla zdrowia człowieka, nawet w przypadku jego długotrwałego stosowania. W 1982 roku aspartam został zatwierdzony przez FDA (Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków) jako bezpieczny dodatek do żywności, a w 2013 roku Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Żywności potwierdziła, że jego dzienne spożycie nie stanowi zagrożenia dla zdrowia.

Należy jednak pamiętać, że osoby z fenyloketonurią (chorobą metaboliczną) nie powinny stosować aspartamu, gdyż ich organizm nie jest w stanie przekształcić fenyloalaniny na inne aminokwasy.

Wniosek z tego wszystkiego jest taki, że aspartam faktycznie nie jest rakotwórczy. Jest to bezpieczny sztuczny słodzik, który może być stosowany.