Czerwiec to miesiąc bogaty w ekologiczne święta. Mają zadanie zwrócić uwagę na potrzebę ochrony środowiska. Od lat obchodzimy Światowy Dzień Ochrony Środowiska, Światowy Dzień Oceanów, Dzień Wiatru oraz Dzień Zwalczania Pustynnienia i Suszy. 

Światowy Dzień Ochrony Środowiska (5 czerwca)

Ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1972 roku podczas Konferencji Sztokholmskiej poświęconej środowisku. Celem tego święta jest zwiększenie świadomości ekologicznej.

Działania związane z obchodami mają znaczenie na poziomie globalnym i lokalnym. Organizowane są liczne inicjatywy, takie jak kampanie informacyjne, akcje sprzątania, nasadzenia drzew czy seminaria edukacyjne. 

Każdy z nas może włączyć się w obchody tego dnia, podejmując proste działania. Możemy zredukować zużycie plastiku, oszczędzać wodę, segregować odpady i wspierać organizacje ekologiczne. 

Światowy Dzień Oceanów (8 czerwca)

Światowy Dzień Oceanów został ustanowiony w 1992 roku podczas Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro. Jego celem jest podnoszenie świadomości o roli oceanów w naszym życiu oraz mobilizowanie do działań ochronnych.

Obecnie oceany zmagają się z wieloma problemami. Jednym z najpoważniejszych jest zanieczyszczenie plastikiem, które stanowi zagrożenie dla życia morskiego. Zmiany klimatyczne prowadzą do wzrostu temperatury wód. Nadmierne połowy ryb prowadzą do drastycznego spadku populacji wielu gatunków.

W ramach obchodów organizowane są inicjatywy wspierające ochronę i regenerację ekosystemów morskich. Odbudowę populacji koralowców oraz edukację społeczności nadmorskich. 

Dzięki programom edukacyjnym, warsztatom i kampaniom informacyjnym ludzie są zachęcani do podejmowania działań służących ochronie środowiska morskiego.

Pomoc w ochronie oceanów może obejmować redukcję użycia plastiku poprzez wybieranie produktów wielokrotnego użytku, udział w akcjach sprzątania plaż oraz wspieranie organizacji działających na rzecz ochrony środowiska morskiego. Dbanie o oceany jest naszym wspólnym obowiązkiem.

Dzień Wiatru (15 czerwca)

Dzień Wiatru został ustanowiony w celu promowania odnawialnych źródeł energii, a w szczególności energii wiatrowej. Święto zwiększa świadomość na temat korzyści z wykorzystania energii wiatru i promuje technologie związane z jej pozyskiwaniem.

Energia wiatrowa to czyste i odnawialne źródło energii. Nie emituje gazów cieplarnianych ani innych zanieczyszczeń do atmosfery. Z tego powodu inwestowanie w energetykę wiatrową przyczynia się do zmniejszenia emisji CO2 i poprawy jakości powietrza.

Nowoczesne technologie w dziedzinie energetyki wiatrowej ciągle się rozwijają. Przykładem może być technologia turbin wiatrowych o dużej mocy, które mogą generować znaczne ilości energii elektrycznej nawet przy niskich prędkościach wiatru. 

Energia wiatrowa prócz dostarczania czystej energii to branża, która tworzy miejsca pracy związane z budową, konserwacją i eksploatacją farm wiatrowych. 

Konsumenci mogą wspierać rozwój energii odnawialnej na różne sposoby. Można wybierać dostawców energii zielonej, którzy inwestują w odnawialne źródła energii. Udzielać się w lokalnych inicjatywach i projektach związanych z energetyką wiatrową, a także edukować innych o korzyściach płynących z odnawialnych źródeł energii.

Dzień Wiatru jest doskonałą okazją do promowania walki ze zmianami klimatycznymi.

Dzień Zwalczania Pustynnienia i Suszy (17 czerwca)

Ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1994 roku uświadamia o problemie pustynnienia i coraz częstszych okresach suszy.

Pustynnienie to proces degradacji ziemi spowodowany różnymi czynnikami. W tym zmianami klimatycznymi i działalnością człowieka. To nadmierna eksploatacja gruntów, wylesianie, masowe wypasanie zwierząt oraz niewłaściwe praktyki rolnicze. Globalne skutki pustynnienia są poważne. Obejmują utratę żyzności gleby, spadek bioróżnorodności, a także pogorszenie warunków życia mieszkańców.

Obchody inspirują do działań na rzecz ochrony gruntów. Organizuje się kampanie informacyjne, projekty sadzenia drzew, a także seminaria i warsztaty edukacyjne.

Regiony najbardziej dotknięte pustynnieniem i suszą znajdują się w Afryce, Azji Środkowej, Australii oraz w niektórych częściach Ameryki Południowej. 

Dzień Zwalczania Pustynnienia i Suszy to doskonała okazja, by zwrócić uwagę na te problemy i promować działania naprawcze. 

Czerwiec jest miesiącem pełnym okazji do refleksji. Ekologiczne święta przypominają o pilnych problemach środowiskowych i konieczności podejmowania działań dla nas wszystkich. Wiedza pomaga wprowadzać dobre zmiany. Po więcej ciekawych informacji zapraszamy na bloga dafi.pl/blog.